3/19/2009

Goodbye Luka!

I dag er det tre år siden diktatoren Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt som president i Hviterussland for fem nye år. Situasjonen i Hviterussland er svært kritisk. Menneskerettigheter, ytringsfrihet, likestilling og politisk frihet er totalt fraværende. Menneskerettighetsorganisasjonene dokumenterer systematiske brudd på rettsikkerheten, organisasjonsfriheten, i tillegg til uoppklarte "forsvinninger". Etter endringer i straffeloven av januar 2006 kan ytringer som oppfattes kritiske til myndighetene straffes med fengsel i inntil fem år.

Nå på tirsdag besluttet EUs utenriksministre å gi Lukasjenko sammen med andre ledene politikere i Hviterussland adgang til å reise fritt rundt i EU. Dette er et skritt i gal retning! EU burde ikke ha opphevet reiseforbudet til Lukasjenko, men heller utvidet det til å gjelde alle som arbeider for og støtter regimet. I tillegg må EU stille krav om at Russland tar et oppgjør med sitt standpunkt vedrørende Lukasjenko, og trekker all støtte til Lukasjenkos regime. Norge må tilby stipender og studieplasser til alle hviterussiske studenter som har blitt kastet ut av sine universiteter på grunn av politiske ytringer.

En fremtid med et fritt Hviterussland er avhengig av støtte og inngripen fra resten av Europa. Det er på tide at vi fordømmer Lukasjonkos regime og setter saken høyt på den politiske agenden.

Ta fra Lukasjenko friheten og gi hviterusserne tilbake sin!